80x80x20mm Axial Flow Cooling Fan  
1 2 3 4 5 6

AVC DASA0820R2U P00

Power Logic PL82S12M
       
7 8 9 10 11 12
           
13 14 15 16 17 18
           
19 20 21 22 23 24
       
Note(s):